KREML

Rus feodal şəhərlərinin bürclü qala divarları ilə əhatələnmiş və möhkəmləndirilmiş hissəsi.
KREMASİYA
KREMLİ

Значение слова в других словарях