KRİSTALLAŞDIRILMA

Kristallaşdırılmaq” dan f.is.
KRİSTÁL
KRİSTALLAŞDIRILMAQ

Значение слова в других словарях