KRİSTALLAŞMA

Kristallaşmaq”dan f.is. Kristallaşma zamanı ionlar nə qədər çox enerji itirsələr, bu prosesin nəticəsində əmələ gələn kristal bir o qədər möhkəm olar. M.Qaşqay.
KRİSTALLAŞDIRMAQ
KRİSTALLAŞMAQ

Значение слова в других словарях