KRİSTALLOQRÁFİYA

[ yun. krustallos və grapho] Kristallar haqqında elm.

Этимология

  • KRİSTALLOQRAFİYA yun. krystallos – buz, dağ bülluru + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm
KRİSTALLÓQRAF
KRİSTALÓN

Значение слова в других словарях