KULUF₁

is. Divarın, hasarın altından su axmaq üçün açılan deşik, dəlik.
Qulu rütubətdə ölümün pəncəsində çapalayır, … tezcə sürünüb kəhrizin kulufuna girir. S.Rəhimov.

KULTUROLOGİYA
KULUF₂

Значение слова в других словарях