Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АКЪАДАРУН¹

  (-из, -на, -а) f. 1. sökmək; tikişini açmaq; ilmələrini açmaq; цвал акъадарун tikişi sökmək; 2. suvağını zədələmək, qopartmaq (ağardılmış divar, döşəm

  Tam oxu »
 • АКЪАДАРУН²

  (-из, -на, -а) dial. bax акьадарун².

  Tam oxu »
 • АКЪАДАРУН¹

  (-из, -на, -а) f. 1. sökmək; tikişini açmaq; ilmələrini açmaq; цвал акъадарун tikişi sökmək; 2. suvağını zədələmək, qopartmaq (ağardılmış divar, döşəm

  Tam oxu »
 • АКЪАДАРУН²

  (-из, -на, -а) dial. bax акьадарун².

  Tam oxu »
 • АКЪАДДАЙ

  f.sif. suda bişirilərkən həcmcə genişlənən, artan (düyü, buğda, noxud və s.).

  Tam oxu »
 • АКЪАДДАЙ

  f.sif. suda bişirilərkən həcmcə genişlənən, artan (düyü, buğda, noxud və s.).

  Tam oxu »
 • АКЪАДУН

  (-из, -на, акъад) f. 1. bax акъатӀун; 2. (suda bişirilərkən) həcmcə böyümək, genişlənmək, artmaq, çoxalmaq (düyü, buğda, qarğıdalı və s

  Tam oxu »
 • АКЪАДУН

  (-из, -на, акъад) f. 1. bax акъатӀун; 2. (suda bişirilərkən) həcmcə böyümək, genişlənmək, artmaq, çoxalmaq (düyü, buğda, qarğıdalı və s

  Tam oxu »
 • АКЪАЖ

  хьун f. 1. dartılmaq, gərilmək; uzanmaq; 2. məc. uzanmaq, ləngimək.

  Tam oxu »
 • АКЪАЖ

  хьун f. 1. dartılmaq, gərilmək; uzanmaq; 2. məc. uzanmaq, ləngimək.

  Tam oxu »
 • АКЪАЖ-АКЪАЖ

  çəkhaçək, çəkişmə, dartışma.

  Tam oxu »
 • АКЪАЖ-АКЪАЖ

  çəkhaçək, çəkişmə, dartışma.

  Tam oxu »
 • АКЪАЖУН

  (-из, -на, акъаж) f. 1. gərmək, dartmaq, çəkmək; 2. məc. uzatmaq, ləngitmək, gecikdirmək (işi); 3. məc

  Tam oxu »
 • АКЪАЖУН

  (-из, -на, акъаж) f. 1. gərmək, dartmaq, çəkmək; 2. məc. uzatmaq, ləngitmək, gecikdirmək (işi); 3. məc

  Tam oxu »
 • АКЪАЖУНАР

  (-ри, -ра) c. 1. idm. yarışma, yarış; 2. dan. dartışma, tutaşma, güləşmə, çəkişmə, mübahisə, höcətləşmə; 3

  Tam oxu »
 • АКЪАЖУНАР

  (-ри, -ра) c. 1. idm. yarışma, yarış; 2. dan. dartışma, tutaşma, güləşmə, çəkişmə, mübahisə, höcətləşmə; 3

  Tam oxu »
 • АКЪАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. təmin etmək, təchiz etmək; 2. bir şeyin (ərzaq, odun, ot və s.) müəyyən (nəzərdə tutulmuş) müddət ərzində yetməsinə, kifayət etmə

  Tam oxu »
 • АКЪАКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. təmin etmək, təchiz etmək; 2. bir şeyin (ərzaq, odun, ot və s.) müəyyən (nəzərdə tutulmuş) müddət ərzində yetməsinə, kifayət etmə

  Tam oxu »
 • АКЪАКЬУН

  (-из, -на, акъакь) f. çatmaq, yetmək, bəs olmaq, bəs etmək, kifayət etmək; * чандай акъакьун gücü çatmaq, öhdəsindən gəlmək, bacarmaq

  Tam oxu »
 • АКЪАКЬУН

  (-из, -на, акъакь) f. çatmaq, yetmək, bəs olmaq, bəs etmək, kifayət etmək; * чандай акъакьун gücü çatmaq, öhdəsindən gəlmək, bacarmaq

  Tam oxu »
 • АКЪАЛ

  ХЬУН bax акьал хьун.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛ

  ХЬУН bax акьал хьун.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛДАРУН

  (-из, -на, -а) f. yıxmaq; aşırmaq.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛДАРУН

  (-из, -на, -а) f. yıxmaq; aşırmaq.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛДУН

  (-из, -на, акъалд) f. 1. yıxılmaq, düşmək; 2. aşmaq, çevrilmək; bax акьалдун.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛДУН

  (-из, -на, акъалд) f. 1. yıxılmaq, düşmək; 2. aşmaq, çevrilmək; bax акьалдун.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛЖУН

  bax акьалжун.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛЖУН

  bax акьалжун.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛТУН

  (-из, -на, акъалт) f. 1. cücərmək, bitmək; 2. məc. inkişaf etmək, yüksəlmək.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛТУН

  (-из, -на, акъалт) f. 1. cücərmək, bitmək; 2. məc. inkişaf etmək, yüksəlmək.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛУН

  (-из, -на, акъал/-а) dial. bax акьалун.

  Tam oxu »
 • АКЪАЛУН

  (-из, -на, акъал/-а) dial. bax акьалун.

  Tam oxu »
 • АКЪАТНА

  1. keçm. zam.: bax акъатун; 2. “акъатун”-dan f.bağl.; акъатна фин çıxıb getmək; * йиф акъатна bütün gecəni, səhərəcən; йис акъатна ilboyu, il uzunu, b

  Tam oxu »
 • АКЪАТНА

  1. keçm. zam.: bax акъатун; 2. “акъатун”-dan f.bağl.; акъатна фин çıxıb getmək; * йиф акъатна bütün gecəni, səhərəcən; йис акъатна ilboyu, il uzunu, b

  Tam oxu »
 • АКЪАТУН

  (-из, -на, акъат) f. 1. müxt. mən.: çıxmaq; жив метӀез акъатзава qar dizə çıxır; гурмагъдай гум акъатзава bacadan tüstü çıxır; 2

  Tam oxu »
 • АКЪАТУН

  (-из, -на, акъат) f. 1. müxt. mən.: çıxmaq; жив метӀез акъатзава qar dizə çıxır; гурмагъдай гум акъатзава bacadan tüstü çıxır; 2

  Tam oxu »
 • АКЪАТӀНА

  1. keçm. zam.: bax акъатӀун; 2. “акъатӀун”-dan f.bağl.; акъатӀна алукӀун tərs üzünə çevirib geymək (paltarı və s

  Tam oxu »
 • АКЪАТӀНА

  1. keçm. zam.: bax акъатӀун; 2. “акъатӀун”-dan f.bağl.; акъатӀна алукӀун tərs üzünə çevirib geymək (paltarı və s

  Tam oxu »
 • АКЪАТӀУН

  (-из, -на, акъатӀ) f. çevirmək, döndərmək, tərs üzünə çevirmək.

  Tam oxu »
 • АКЪАТӀУН

  (-из, -на, акъатӀ) f. çevirmək, döndərmək, tərs üzünə çevirmək.

  Tam oxu »
 • АКЪАХДАЙ

  f.sif. uçar, uçan, uçucu, təbəxxür edən, tez buxarlanan (qaz, maye haqqında); bax акъахун 5).

  Tam oxu »
 • АКЪАХДАЙ

  f.sif. uçar, uçan, uçucu, təbəxxür edən, tez buxarlanan (qaz, maye haqqında); bax акъахун 5).

  Tam oxu »
 • АКЪАХУН¹

  (-из, -на, акъах) f. 1. sökülmək, hörgüsü (tikişi) açılmaq; 2. qopmaq, zədələnmək, tökülmək (divarın suvağı haqqında); 3

  Tam oxu »
 • АКЪАХУН²

  dial. bax акьахун².

  Tam oxu »
 • АКЪАХУН¹

  (-из, -на, акъах) f. 1. sökülmək, hörgüsü (tikişi) açılmaq; 2. qopmaq, zədələnmək, tökülmək (divarın suvağı haqqında); 3

  Tam oxu »
 • АКЪАХУН²

  dial. bax акьахун².

  Tam oxu »
 • АКЪАШУН

  (-из, -на, акъаш) f. kötükdən təmizləmək (sahəni); kökündən çıxarmaq, qoparmaq (ağac, kol haqqında).

  Tam oxu »
 • АКЪАШУН

  (-из, -на, акъаш) f. kötükdən təmizləmək (sahəni); kökündən çıxarmaq, qoparmaq (ağac, kol haqqında).

  Tam oxu »
 • АКЪАЮН

  (-из, -на, акъай) f. 1. çıxartmaq (yumurtadan cücə); 2. çırtlamaq, sındırmaq; ləpələmək, ləpəsini çıxartmaq, qabıqdan içini çıxartmaq (tum, qoz, lobya

  Tam oxu »
 • АКЪАЮН

  (-из, -на, акъай) f. 1. çıxartmaq (yumurtadan cücə); 2. çırtlamaq, sındırmaq; ləpələmək, ləpəsini çıxartmaq, qabıqdan içini çıxartmaq (tum, qoz, lobya

  Tam oxu »