MÜŞTƏRƏKLİK

\[alm. Gemeinschaft; fr. Communautè; ing. Community; osm. tr. cemaat\] – ortaq olmanın təyinatı. Ortaqlaşa həyata keçirilən maddi və mənəvi dəyərlərə əsaslanan ictimai kontakt.
MÜŞAHİDƏ
MÜTƏMADİ

Значение слова в других словарях