MÜNTƏHİ

Sülukunda sona çatmış şəxsdir. müntəhi sona çatan, bitən, kamilliyə çatmış.
MÜNASİBƏT
MÜSTEFAD

Значение слова в других словарях