MÜSTEFAD

\[acquis\] – Kazanılmış-Müktesep: Bir şəxs və ya növdə əvvəlcədən var olmayıb, sonradan kəşf edilən.
MÜNTƏHİ
MÜSTƏFAD