MÜTLƏQİYYƏT

\[alm. Absolutismus; fr. Absolutisme; ing. Absolutism; osm. tr. mutlakiyet; ər. طِ مٍ خٍ \] – ideyaları, normaları. Terminləri doqmatik bir formada saf olaraq qoyan görüş. Saf dəyərlərin, saf doğrularım ortaya çıxdığını müdafiə edən görüş.
MÜTLƏQ
NAFİ

Значение слова в других словарях