MAĞAZA

1. магазин; 2. магазинный;
MAĞARA
MAĞAZAÇI

Digər lüğətlərdə