MAĞAZA

Ərəb mənşəlidir, ilkin mənası “anbar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAĞARIC
MAĞIL

Digər lüğətlərdə