METANƏZƏRİYYƏ

Tədqiqat predmeti hər hansı digər nəzəriyyə olan nəzəriyyə.
METAMƏNTİQ
METARİYAZİYYAT

Значение слова в других словарях