MOLDAVAN

1. молдаванин; 2. молдавский;
MODELQAYIRAN, MODELÇİ
MOLDAVCA

Digər lüğətlərdə