MONİZM

\[yun. monos-bir\] монизм (дуьньядин ва ана жезвай вири гьаларин асул бине са диб-материя ва я руьгь яз кьабулзавай философиядин рехъ, фикир).
MONİTORİNQ
MONQOLCA

Digər lüğətlərdə