NECƏ

1. нареч. гьикӀ, гьикӀа, гьи тегьер, гьи жуьре; əhvalınız necədir? куь гьалар гьикӀ я?; 2. нареч. гьикьван, гьи кьадар, гьи дережада; ажеб, хупӀ; necə də istidir гьикьван (хупӀ, ажеб) чимида; 3. кӀус. гьикӀ, вуч, ангь (тажубвал къалурдай кӀус); necə! nə dedin? вуч! (гьикӀ!, ангь!), вуна вуч лагьана?; 4. кӀус. рах. гьикӀ, ...хьиз, ...хьтин; 5. гьихьтин, гьи жуьре, гьи тегьер; o, necə adamdır? ам гьихьтин итим я?; ** necə gəldi тадиз, гъилелай цӀар гана, хурук акатайвал, какатайвал (мес. кӀвалахун); hər necə olursa olsun гьар гьикӀ хьайитӀани (хьуй), гьи рекъелди хьайитӀани, гьар гьалда, мутӀлакь; hamı necə, mən də elə вири гьикӀа, зунни гьакӀа, вири хьиз, са жуьреда, са къайдада, са жергеда.
NEANDERTAL
NECƏLİK

Digər lüğətlərdə