NECƏ

I
нареч. как:
1. обозначает вопрос об обстоятельствах, образе, способе действия; каким образом. Qonaqları neçə qarşıladınız? Как вы встретили гостей? Onu necə görə bildin? Как тебе удалось его увидеть? Buna necə nail oldun? Как это тебе удалось?
2. обозначает вопрос о качестве действия или состояния. Necə yaşayırsan? Как ты поживаешь? Briqada necə işləyir? Как работает бригада?
II
част. как:
1. употребляется для выражения удивления, негодования и т.п. по поводу какого-л. качества, свойства, действия, состояния. Necə? Nə dedin? Как? Что ты сказал? Necə? Onu buraxdılar? Как? Его выпустили?
2. употребляется в тех случаях, когда собеседник недослышал, недостаточно понял и переспрашивает; означает: что такое? что ты сказал? Necə? Bu bizim işimizdir? Как? Это наша работа?
3. употребляется в тех случаях, когда собеседник добивается доверительного отношения. Necə bir dost … как друг …,necə bir müəllim … как учитель …
III
в знач. предик. necədir? как? Səhhətiniz necədir? Как ваше самочувствие? İşlər necədir? Как дела? necə bilirsən как знаешь, necə var как есть, necə deyərlər как говорится, necə deyim как сказать, necə etməli как быть, necə istəyirsiniz как вам угодно, как хотите, necə istəsə как он захочет, necə yəni см. necə ki; necə yol tapmaq kimə как подъехать к кому, necə ki … как только …, necə ki lazımdır как нужно, как надо, как следует, necə ki var как есть, necə lazımdır по всем правилам, честь по чести, necə gəldi как-нибудь, кое-как, как попало, necə oldu как получится, necə olduğunu bilmək olmaz неизвестно как получится, necə olmuş olsa как бы ни было, necə olsa da см. necə olmuş olsa; necə olsa, yenə də как бы то ни было, necə olubsa каким-то образом, necə olursa-olsun несмотря ни на что, hamı necə mən də elə как все, так и я
NAZSATAN
NECƏLİK

Digər lüğətlərdə