OĞRAŞ

1. сводник; 2. своднический;
OĞLANCIĞAZ
OĞRAŞLIQ

Digər lüğətlərdə