OL

“O” işarə əvəzliyinin klassik dildə işlədilən forması.
Eşq əhlinə ol mah, Füzuli, nəzər etmiş; Sən həm özünü göstər, əgər bir hünərin var. Füzuli.
Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad; Olsun ürəyin şad! M.Ə.Sabir.

OKULİST
OLACAQ

Значение слова в других словарях