OLİQARXİYA

[ yun. oligarchia]
1. Qədim və orta əsrlərdə: cəmiyyətin zadəganlardan ibarət yuxarı təbəqəsinin əsasında qurulan dövlət üsulu, habelə hakimiyyət sürən bu qrupun özü.
2. məc. İri inhisarçı kapitalın nümayəndələrindən ibarət kiçik bir qrupun siyasi və iqtisadi hakimiyyəti. Maliyyə oliqarxiyası.
OLEÁNDR
OLİ́MP

Значение слова в других словарях