OLEÁNDR

[ fr. ] Xoşiyli qırmızı, al və ya ağ gülləri olan həmişəyaşıl kol bitkisi; söyüdgülü.
Oleandr və ya söyüdgülü … geniş becərilən bəzək bitkisidir, yarpaqları dəstə halında üç-üç düzülür. M.Qasımov.

OLDUQCA
OLİQARXİYA

Значение слова в других словарях