ONDÖRDLÜK

is. ədəb. Hər misrası on dörd hecadan ibarət olan şeir ölçüsü.
ONDA
ONGİRVƏNKƏLİK

Значение слова в других словарях