ONDA

zərf
1. İndi yox, o zaman, o vaxt. Gələrəm, onda danışarıq.
– Bir xəlvət yer ola, əğyar olmaya; Onda söhbət edək ikimiz belə. M.P.Vaqif.

2. Elə isə, o halda, elədə. Onda düz demirsən. Onda görərsən.

Антонимы

  • ONDA ONDA – İNDİ Əgər onda mane olurdular, indi olmazlar (Mir Cəlal)

Этимология

  • ONDA Bu əvəzlikdəki n samiti tarixi qalıqdır: əvəzlik ol, an, al və s. formalarda işlə­di­lib, sonra o şəklində sabitləşib
ONCA
ONDÖRDLÜK

Значение слова в других словарях