OVSUNLAMAQ

f. Mövhumatçıların təsəvvürüncə: ovsunla özünə tabe etmək, öz təsiri altına almaq.
[Vahimə] istəsə ilanı da ovsunlayıb yuvasından çıxardar. B.Bayramov.

Синонимы

  • OVSUNLAMAQ ovsunlamaq bax Sehrləmək
  • OVSUNLAMAQ cadulamaq — tilsimləmək
OVSUNLAMA
OVSUNLANMA

Значение слова в других словарях