OYANDIRMAQ


1. Oyatmaq, yuxudan durğuzmaq. Uşağı oyandırmaq.
2. məc. Hərəkətə gətirmək, doğurmaq, törətmək, qızışdırmaq, gücləndirmək.
Dəfn edin siz məni Zabul segahın mayəsinə; Deyirəm, bəlkə, məni bir gün oyandırdı muğam. B.Vahabzadə.

OYANDIRMA
OYANIQ

Значение слова в других словарях