OYMAQ₃

is. Tikiş tikərkən iynə batmamaq üçün barmağa keçirilən bir ucu bağlı metal və ya başqa materialdan qalpaqcıq; üskük.

Синонимы

  • OYMAQ icma — xutor
  • OYMAQ qazmaq — eşmək — deşmək — qurdalamaq — töküşdürmək
  • OYMAQ üskük — barmaqca

Омонимы

  • OYMAQ OYMAQ I is. İcma, kənd, oba. Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə (Aşıq Ələsgər)

Этимология

  • OYMAQ1 “Tayfa” (племя) mənasında işlədilən bu söz monqol dilinə məxsusdur. Mənası “qohum”, “nəsil” deməkdir
OYMAQ₄
OYMAQ₂

Значение слова в других словарях