OYMAQ₄

is. köhn. Kənd, el.
[Quldurlardan biri:] Niyə, bir oymağın adamları deyilikmi? Ə.Haqverdiyev.
Səfər əslən Qılınclar oymağından olub uşaqlığını kənddə keçirmişdi. Çəmənzəminli.

Синонимы

  • OYMAQ icma — xutor
  • OYMAQ qazmaq — eşmək — deşmək — qurdalamaq — töküşdürmək
  • OYMAQ üskük — barmaqca

Омонимы

  • OYMAQ OYMAQ I is. İcma, kənd, oba. Pristav, naçalnik gələndə kəndə; Obanı, oymağı vururlar bəndə (Aşıq Ələsgər)

Этимология

  • OYMAQ1 “Tayfa” (племя) mənasında işlədilən bu söz monqol dilinə məxsusdur. Mənası “qohum”, “nəsil” deməkdir
OYMAÇILIQ
OYMAQ₃

Значение слова в других словарях