OYNANILMAQ

Oynamaq”dan məch. Bir otaqdan nərdin şaqqıltısı eşidilir, o biri otaqda gərgin sükut içində şahmat oynanılırdı. M.Rzaquluzadə.
OYNANILMA
OYNANMA

Значение слова в других словарях