OYNAQ₃

bax oylaq.
Tərpətdi düzlərlə Qanığa tərəf; Qaçaqlar oynağı Samuxa tərəf. H.K.Sanılı.
Şirnuxu kəndinin yanında, Nəbi ilə Həcərin oynaqlarından birisi olan Şırlanbulağın yanında, sıx palıdlı meşədə düşdük. S.Rəhimov.

Синонимы

  • OYNAQ şən — şux — ədalı — şivəli
  • OYNAQ zirək — cəld — diribaş — çevik — qoçaq
  • OYNAQ bənd — buğum

Омонимы

  • OYNAQ OYNAQ I is. anat. Bənd, buğum. Oynaqları bərk ağrıyır. OYNAQ II sif. Diribaş, zirək, çevik. Qadın gözlərinin oynaq xəyalı; Donuyor qarşımızda (M

Антонимы

  • OYNAQ OYNAQ – SÜST Danışarkən nazik və oynaq qaşları onun çöhrəsini daha da cazibədar edirdi (S.Vəliyev); O bu gün süst idi
OYNAĞAN
OYNAQ₂

Значение слова в других словарях