OYNAQLAŞMAQ

qarş. Birgə atılıbdüşmək, bir yerdə oynamaq (çoxları haqqında). Uşaqlar oynaqlaşırlar.
– Kəndin ötəsində-bərisində yumurtadan yeni çıxmış cücələr, oynaqlaşan oğlaqlar görünür… S.Hüseyn.

OYNAQLAŞMA
OYNAQLIQ

Значение слова в других словарях