PALMA

I. i. bot. palm (-tree); xurma ~sı (ağacı) date (-palm)

II. s. palm; ~ ağacı palm (-tree); (material) boxwood; ~ yağı palm oil

PALIDLIQ
PALTAR

Значение слова в других словарях