PİK

PİK I is. [ fr. ] coğr. Dağın şiş təpəsi, zirvəsi. Dünyada ən yüksək pik Everestdir.

PİK II is. [ fr. ] Bir işin ən qızğın, ən gərgin vaxtı. Jurnalist pik vaxtı gəlib çıxmışdı.

PƏS
PİR

Значение слова в других словарях