PLUGGER

n d.d. çalışqan tələbə, əzbərçi; çalışqan işçi

PLUGGED
PLUGHOLE