PLUNDER

plunder1

n 1. soyğun, soyğunçuluq, qarət, talan; 2. oğurlanmış / oğurluqla əldə edilmiş şey / mal; The thieves hid their plunder in the cave Oğrular oğurladıqları şeyləri mağarada gizlətdilər; 3. d.d. qazanc, fayda, mənfəət

plunder2

v 1. soymaq, qarət / talan etmək, çalıb-çapmaq (xüs. müharibə vaxtı); 2. oğurlamaq, qaçırmaq

PLUMPNESS
PLUNDERER