POACH

v 1. başqasının torpağına soxulmaq; 2. icazəsiz ov etmək; to ~ hares başqasının ərazisində dovşan ovu ilə məşğul olmaq; 3. məc. qarışmaq; to ~ in other people’s business başqa adamların işinə qarışmaq; 4. mənimsəmək, yiyələnmək (başqasının fikrini və s.)

PNNINESS
POACHER