POSTULÁT

[ lat. ] fəls. Müəyyən elmi nəzəriyyənin başlanğıc nöqtəsi kimi qəbul edilən və bir qayda olaraq, həmin nəzəriyyə çərçivəsində isbat olunmayan prinsip və ya hökm. Məntiqdə və elmin metodologiyasında “postulat” anlayışından “aksiom” anlayışının sinonimi kimi də istifadə olunur.
POSTSOVET
POŞA

Значение слова в других словарях