PRACTICABLE

adj 1. həyata keçirilə bilən; əməli, praktik; ~ plan həyata keçirilə bilən plan; 2. faydalı; istifadəyə yarayan; geniş tətbiq edilən; ~ tool geniş tətbiq edilən alət; a ~ suggestion faydalı təklif

POWERLESSNESS
PRACTICAL