qətimkan tədbiri

Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə tərəfindən şübhəli, yaxud təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını müvəqqəti məhdudlaşdırmaqla onun haqqında seçilən prosessual məcburiyyət tədbiridir

qəsəbə
qəyyumluq və himayəçilik

Значение слова в других словарях