qeydiyyatdan keçmiş baqaj

Daşıyıcının qəbul etdiyi, onun qorunması məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyü və buna baqaj qəbzi və baqaj birkası verdiyi sərnişinlərin baqajı deməkdir

qeydə alınmış namizəd
qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər