qeyri – subordinasiya borc öhdəlikləri

Qanunla müəyyən olunmuş qaydada və növbəliliklə subordinasiya borc öhdəliklərindən əvvəl ödənilən cəlb edilmiş borclardır (məsələn, banklararası kreditlər)

qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər
qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti