qeyri-ərzaq malları dükanı

Ticarət sahəsi 100 kv.m-dən yuxarı olub, müvafiq ticarət avadanlıqları ilə təchiz edilmiş ticarət obyektidir. Onlar ayrı-ayrı mal qrupları üzrə ixtisaslaşa bilərlər (paltar, ayaqqabı, ətriyyat, kişi və qadın geyimləri və s.)

qeyri-emissiya qiymətli kağızları
qeyri-həyat sığortası