QİBTƏ

сущ. зависть. Qibtə ilə baxmaq kimə, nəyə смотреть с завистью на что , на кого; qibtə etmək (eləmək) завидовать, позавидовать. Əlbəttə, sənə qibtə etmək olar конечно, тебе можно позавидовать
QİBLƏNÜMA
QİBTƏKEŞ

Digər lüğətlərdə