QİYYƏ

гиканье
QİYMƏTSİZLİK
QLİSERİN

Digər lüğətlərdə