QLİSERİN

1. глицерин; 2. глицериновый;
QİYYƏ
QOBU

Digər lüğətlərdə