RƏFTAR

kiməsə qarşı göstərilən münasibət; davranış, hərəkət tərzi.
RƏFRƏF
RƏĞBƏT

Значение слова в других словарях