RƏHMLİ

RƏHMLİ – İNSAFSIZ Doğrudan da Rade rəhmli adam idi (S.Vəliyev); Ay insafsız, yəni sənin hərəkətə gələn vaxtın olmayacaq? (İ.Fərzəliyev).

RƏHMDİLLİK
RƏHMSİZ

Значение слова в других словарях