RƏNG

RƏNG I is. [ fars. ] Boya. Bığına, saqqalına rəng və xına yaxdırmağı vərdiş etmişdi (A.Şaiq).

RƏNG II is. [ fars. ] Üz, sifət. Burda işçilərin rəngi sapsarı; Gözlərdə intiqam, baxışlarda kin (S.Vurğun).

RƏNG III is. [ fars. ] mus. Muğamata daxil olub, mahnı və rəqs xarakteri daşıyan instrumental melodiya. Ansambl mahur rəngini çox böyük məharətlə ifa etdi.

RƏQQAS
RİNQ

Значение слова в других словарях