RABİTƏLƏNDİRMƏ

Rabitələndirmək” dən f.is.

Синонимы

  • RABİTƏLƏNDİRMƏ əlaqələndirmə — bağlama
RABİTƏÇİ
RABİTƏLƏNDİRMƏK

Значение слова в других словарях