radikal

1) is. siya. radical m ; 2) sif. radical, -e (pl aux) ; ~ dəyişikliklər changements m radicaux ; ~ tədbirlər mesures f pl radicales

radiator
radikalizm

Значение слова в других словарях