RADİKAL

I. i. radical

II. s. radical; ~ mərkəz radical centre; ~ qrup radical group; ~ müalicə radical cure; ~ dəyişiklik radical / sweeping changes; ~ tədbirlər görmək to take* drastic measures; ~ siyasətçi a radical politician

RADİATOR
RADİKALALTI

Значение слова в других словарях